10. Wspieranie równouprawnienia kobiet (2010)

Zwycięzcy

Paweł Miszewski

Nagroda główna

Agata Królak

Wyróżnienie

Agnieszka Strzęp

Wyróżnienie

Beata Damek

Wyróżnienie

Jan Bajtlik

Wyróżnienie

Urszula Woźniak

Wyróżnienie